Ochrana vašich údajov

GDPR (VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV)

Ochrana informácií, ktoré poskytujete, je pre nás mimoriadne dôležitá. Uvádzame niekoľko vecí, aby ste vedeli, čo zhromažďujeme, prečo to zhromažďujeme, ako to používame a komu to poskytujeme. Ak máte otázky, neváhajte sa na nás obrátiť.

1. PREČO ZBIERAME VAŠE ÚDAJE?

Použitím vašich osobných údajov môžeme zlepšiť našu službu, ktorú vám poskytujeme, môžeme vaše žiadosti spracovať rýchlejšie a lepšie spravovať náš vzťah. Vaše údaje môžeme používať napríklad na tieto účely:

 • aby sme zaistili, aby vás predajca mohol ľahko kontaktovať,
 • aby sme vám mohli poskytnúť informácie, o ktoré ste žiadali,
 • aby sme vám mohli zasielať relevantné informácie o vozidlách a službách,
 • aby sme mohli merať výkonnosť našich reklám,
 • aby sme mohli merať výkonnosť našich predajných a popredajných služieb,
 • aby sme mohli zlepšovať naše výrobky a služby.

Ak k tomu poskytnete súhlas, vaše osobné údaje môžeme používať aj na tieto účely:

 • aby sme vám mohli zasielať personalizovanú reklamu na vozidlá, výrobky a služby,
 • aby sme vám mohli poskytovať personalizované služby zákazníkom,
 • aby sme mohli vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov.

2. AKÉ DRUHY ÚDAJOV ZBIERAME?

Akékoľvek informácie, ktoré máme k dispozícii, ste nám poskytli vy – mohli ste napríklad vyplniť formulár na vykonanie skúšobnej jazdy. Môže to zahŕňať:

 • osobné informácie (meno, adresu, e-mail, telefón),
 • druh požiadavky,
 • pôvod požiadavky,
 • údaje o nákupe (model vozidla, požadované výrobky a služby),
 • údaje z prehliadania internetových stránok Nissan.

3. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedené maximálne obdobie uchovávania vašich osobných údajov. Po uplynutí tohto obdobia sa vaše údaje bezpečne zlikvidujú.

 Účel  Obdobie uchovávania
 Správa vzťahu so zákazníkom pred uzavretím zmluvy.  5 rokov.
 Zasielanie relevantných informácií o vozidlách a službách, meranie výkonnosti našich reklám, predajných a popredajných služieb.  5 rokov pre zákazníkov, inak 3 roky.
 Zasielanie personalizovaných reklám o vozidlách, výrobkoch a službách a poskytovanie personalizovaných služieb zákazníkom.  5 rokov pre zákazníkov, inak 3 roky.
 Vykonávanie prieskumov spokojnosti zákazníkov.  Počas trvania ankety.

4. KOMU POSKYTUJEME VAŠE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našim partnerom s cieľom zlepšovať naše služby. Zabezpečujeme, aby k ochrane vašich údajov a informácií pristupovali rovnako zodpovedne ako my.

POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

Údaje poskytujeme společnostem, které zajišťují poskytování služeb jménem naší společnosti. To zahrnuje:

Vaše údaje poskytujeme spoločnostiam, ktoré poskytujú služby v našom mene. Zahŕňa to:

 • hosting webových stránok
 • e-mailové služby
 • marketing
 • sponzorov lotérií
 • propagácie & súťaží
 • audit
 • objednávky zákazníkov
 • analýza údajov
 • služby zákazníkom
 • zákaznícky výskum & prieskumy spokojnosti zákazníkov

Všetky tieto spoločnosti majú prísne povinnosti chrániť vaše informácie.

PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI

V prípade fúzie či reorganizácie smieme poskytnúť vaše údaje ďalším spoločnostiam v rámci skupiny Nissan a previesť ich v prospech tretej strany.

DODRŽIAVANIE PREDPISOV A ZABEZPEČENIE

Možno bude potrebné, aby sme vaše osobné údaje zverejnili verejným a vládnym orgánom z dôvodov národnej bezpečnosti, presadzovania práva alebo iných otázok verejného významu. Pokiaľ to bude zákonne možné, budeme vás o tomto prenose informovať vopred.
Vaše osobné údaje smieme takisto zverejniť, ak v dobrej viere určíme, že takéto zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, riešenie právnych konfliktov, uplatňovanie našich podmienok a ustanovení, vyšetrovanie podvodov či ochranu našich používateľov.

PRENOSY ZO ŠTÁTOV EHP

Ak sa osobné údaje prenášajú z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), spoločnosť Nissan venuje osobitnú pozornosť tomu, ako sa údaje spracovávajú a či sa implementujú vzorové doložky EÚ so subjektom mimo EHP. Ak sa takéto prenosy z EHP uskutočnia, môžete získať kópiu vzorových doložiek EÚ zaslaním vašej žiadosti na slovakia@nissan-services.eu.

5. AKÉ MÁTE PRÁVA?

KEDYKOĽVEK SA MÔŽETE DOSTAŤ K VAŠÍM OSOBNÝM ÚDAJOM ALEBO MÔŽETE POŽIADAŤ, ABY BOLI VYMAZANÉ ALEBO UPRAVENÉ. TAKISTO SMIETE POŽIADAŤ O ZÍSKANIE SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V ŠTANDARDNOM FORMÁTE.

Smiete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo požiadať o obmedzenie ich používania.

Ak chcete podať žiadosť alebo sťažnosť, pošlite e-mail na adresu slovakia@nissan-services.eu. Prípadne sa môžete obrátiť na nášho úradníka pre ochranu údajov.

A napokon máte tiež právo podať sťažnosť na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov, pokiaľ to budete považovať za nutné.

Spotlight